Introduksjon til CFD-kontrakter

Contracts for Differences ("CFD")-produkter ble utviklet for å la klienter få alle fordelene ved å eie en aksje-, indeks-, ETF-, valuta- eller råvareposisjon uten fysisk å måtte eie det underliggende instrumentet. En kunde inngår en kontrakt for en CFD til den oppgitte pris. forskjellen mellom den prisen og prisen når posisjonen lukkes gjøres opp i kontanter, dette gir navnet "Contract for Difference" eller CFD.

Vær oppmerksom på at ved å handle CFD kan kunder miste hele kapitalet. Vær klar over risikoen som er involvert.

Med CFD kan kunder kjøpe (“go long”) og stenge posisjonen senere ved å selge. Alternativt kan kunder selge (“go short”) og stenge posisjonen senere ved å kjøpe. Å selge til en høyere/lavere pris enn kjøpsprisen gir et tilsvarende utbytte/tap.

CFD har økt i popularitet i løpet av de siste årene, og vi tror at dette i økende grad kommer til å bli den foretrukne måten å handle i finansmarkedene på.

CFD fungerer som dette: i stedet for å kjøpe 1000 Microsoft aksjer fra en aksjemegler, kan klienten kjøpe 1000 CFD-kontrakter av Microsoft på Plus500-handelsplattformen. En økning på USD 5 i Microsoft-aksjekursen gir klienten en fortjeneste på USD 5000, akkurat det samme som kan oppnås ved å kjøpe aksjene som omsettes på børsen.

Plus500 tilbyr CFD-kontrakter uten kurtasje og med svært attraktive marginkrav. Andre fordeler er ingen kurtasjegebyr og ingen dokumentavgift. Mange av ineffektivitetene i forbindelse med handel i underliggende aksjer på børsen blir unngått. Kostnadene og forsinkelsene av fysisk levering av aksjene, registreringen og eventuelle behandlings- eller oppbevaringskostnader fra en megler unngås. Den andre viktigste fordelen ved å handle i CFD er at klienten kan handle på margin med å bruke giring. CFD-handel betyr at klientene kan handle en fullstendig portefølje av aksjeposter, indekser eller råvarer uten å måtte binde opp store kapitalbeløp. I eksempelet ovenfor vil en klient som kjøper USD 50 000 i CFD-aksjer, bare bli bedt om å stille en opprinnelig margin på USD 1000 for den tilsvarende CFD porteføljen.

Alle finansielle rettigheter, slik som utbytte, justeres i kontanter, direkte til en CFD holders konto. Stemmerettigheter er allikevel ikke tilgjengelige for holderen av en aksjekontrakt for en tilsvarende CFD.

Fullstendige detaljer over vår policy for bestillingsutføring finnes her: link.