Hva er et personnummer (TIN)?

Tax Identification Number (TIN) er i Norge det samme som personnummeret og brukes blant annet til skattesaker.

Dersom du betaler skatt i andre land kan TIN referes til som ID-nummer, nasjonalt sykesikringsnummer, cpr-nummer, etc. Det er denne informasjonen vi ønsker når vi ber deg utfylle din TIN.

Hvorfor ber vi deg opplyse personnummeret (TIN) ditt?

Det nye rapporteringskravet, CRS, som ble utviklet på forespørsel av G20 og godkjent av OECD-rådet den 15. juli 2014 krever at alle jurisdiksjoner innhenter opplysninger fra deres finansinstitusjoner og deler disse opplysningene med andre jurisdiksjoner på årlig basis.

Fant du ikke noe svar på ditt spørsmål? Kontakt oss!
E-post

CFDer er komplekse instrumenter og de kommer med en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giringen. 80,5% av private investeringskontoer taper penger ved å handle CFDer med denne leverandøren. Du bør overveie om du førstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta høye risikoen for å tape pengene dine.