Vil Plus500 kreve et gebyr for valutakonvertering?

Plus500 valutakonverteringsgebyr vil bli belastet deg for alle handel på instrumenter denominert i en annen valuta enn den som står på din konto.

Valutakonverteringsgebyret vil bli opptil 0,5% av handels realiserte fortjeneste og tap, og vil gjenspeiles i sanntid i urealisert fortjeneste og tap til en åpen posisjon.

For å lære om hvordan valutakonverteringsgebyret blir beregnet, vennligst følg dette eksemplet:

Din handelskonto er denominert i EUR og EUR/USD kurs er 1,10101.
Du åpner en 500 USD Facebook-salgsposisjon og gjør et nettotap -$10 (-€9,08).
I dette tilfellet, vil vi kreve et dagens gebyr for nattfinansiering for å holde din posisjon åpent etter en viss tid, og et gebyr for valutakonvertering.
Dagens gebyret for nattfinansiering vil være -$0,1 (-€0,09) idvs. 1 kontrakt x pris på $500 x dagens prosent for nattfinansiering på -0,02%.
Valutakonverteringsgebyret er 0,5% av nettotap på din posisjon dvs. (-$10 - $0,1) * 0,5% = -$0,05 (-€0,045)
Generell nettotap = -$(10+0,1+0,05) = -$10,15 (-€9,22)

Fant du ikke noe svar på ditt spørsmål? Kontakt oss!
E-post

CFDer er komplekse instrumenter og de kommer med en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giringen. 76,4% av private investeringskontoer taper penger ved å handle CFDer med denne leverandøren. Du bør overveie om du førstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta høye risikoen for å tape pengene dine.