Hvordan kan vi hjelpe deg

Legger dere til utbytte?

Utbytte er den delen av bedriftens overskudd som er avsatt til aksjonærene, og tidsfristen for aksjeeierskap for å kvalifisere seg for utbytte er kjent som ex-utbytte dato.
Hvis du har en egenkapital CFD posisjon åpen på ex-utbytte datoen, vil det bli justert på kontoen din i forhold til utbytte eller distribusjonen kan tilskrives det relaterte instrumentet i det underliggende markedet. Hvis du holder en kjøps posisjon vil du motta utbyttet som en positiv justering på kontoen din, men hvis du holder en short (salgs) posisjon vil det være en negativ justering på kontoen din for utbytte. Vær oppmerksom på at stemmeretten ikke kjøps med aksje CFDer.

Returner til emnet