Hvordan kan vi hjelpe deg

Tilbyr dere Rollover service?

De fleste av de instrumentene vi tilbyr, som er basert på terminkontrakter, har en rollover dato. Du kan finne denne informasjonen ved å klikke på "Detaljer" lenken på hovedhandelsplattforms skjermen ved siden av hvert instrument.
Når en terminkontrakt når sin automatiske rollover som definert for instrumentet, blir alle åpne posisjoner og bestillinger automatisk rullet over til neste terminkontrakt. For å oppheve virkningen på verdsettelsen av åpen posisjoner, gitt endring i underliggende instrumenters sats (pris) for den nye kontraktsperioden, blir en kompenserende justering gjort til kontoen. Stopp bestillinger og Begrensede bestillinger blir også justert for å gjenspeile satsen (pris) på instrumentet i den nye kontrakten.
Med andre ord, når en posisjon automatisk blir rullet over fra en kontraktsperiode til neste periode, blir en justering gjort på kontoen din for å reflektere forskjellen mellom satsen av den forrige kontrakten og satsen av den nye kontrakten. Verdien av din posisjon fortsetter å reflektere effekten av markedets bevegelse basert på ditt opprinnelige åpningsnivået. Derfor er justeringen kompensert for i verdien av den åpen posisjonen. Disse handlingene utfyller hverandre, og sikre nøyaktige gevinst/taps beregninger for hver kontraktsperiode.
For eksempel har du en kjøps posisjon på Kakao for mengden av 20 kontrakter. Den siste salgs satsen for den tidligere Kakao kontrakten var 9,5, mens den første salgs satsen for den nye kontrakten er 10, det betyr det at din åpen posisjon nå er verdsatt $ 10 høyere, det vil si: (10 - 9,5) x 20 = 10. En justering på $ 10 vil bli trukket fra kontoen din, det vil si: (9,5-10) X 20 = -10.

Dersom terminkontrakten ikke er underlagt rollover, vil posisjonen lukkes ved utløpsdatoen som er angitt for instrumentet, også tilgjengelig via "Detaljer" lenken. For mer informasjon om utløp av posisjoner, kan du lese: «Hva er en utløpsdatoen til et instrument?

Returner til emnet