Hvordan kan vi hjelpe deg

Hvilken type dokumenter må jeg sende?

Før en klient kan handle hos oss for første gang på en ny konto (selv om de tidligere har hatt en konto), må vi utføre en identitets og adressebekreftelse. I noen områder kan din identitet bekreftes elektronisk, mens i andre vil du bli pålagt å gi visse dokumenter. Videre, som en del av tilbørlig aktsomhets prosessen, kan du bli pålagt å fremlegge bevis for din adressebekreftelse og visse opplysninger om betalingsmetoden du vil bruke for å overføre penger til kontoen din.

Våre krav til identitetskontroll kan omfatte følgende:

 1. En offentlig godkjent legitimasjon (ID) som inneholder alle de følgende opplysningene:
  1. Bilde
  2. Identitetsnummer
  3. Fullt navn
  4. Fødselsdato
  5. Utløpsdato
 2. Et adressebekreftelse dokument, må vise ditt fulle navn og adresse. Adressebekreftelse dokumentet skal være utstedt av en finansinstitusjon, kraftselskap, offentlig etat eller en rettsmyndighet og kan være et av følgende:
  • kontoutskrift,
  • kredittkort utskrift,
  • strømregning,
  • vann eller gassregning,
  • kommunale avgifter,
  • selvangivelse,
  • telefonregning,
  • tv regninger, eller
  • internett regning.
 3. Verifikasjon av kilden til dine midler. For å bevise for at du er den rettmessige eieren av midlene innskutt til din Plus500 trading konto, kan du bli bedt om å gi en kopi eller skann av ett eller flere av følgende dokumenter (avhengig av betalingsmetode som brukes): forsiden av debet/kredittkort eller en bank/kredittkort utskrift.
Returner til emnet