Hvordan kan vi hjelpe deg

Hvorfor må jeg å laste opp legitimasjon med bilde og andre dokumenter?

I henhold til våre lover og forskrifter, er Plus500 nødt for å bekrefte din identitet og bostedsadresse, der legitimasjon med bilde og bosteds informasjon og/eller dokumentasjon kan være nødvendig.
Når du åpner en konto hos Plus500, godtar du å overholde alle gjeldende lover og regler mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, inkludert, men ikke begrenset til, kravet om å gi tilfredsstillende bevis på din identitet, bostedsadresse, finansieringskilde, etc. Plus500 vil ikke etablere et forretningssamarbeid med en person med mindre og før klientens identitet og bostedsadresse har blitt verifisert og/eller alle nødvendige dokumenter er mottatt og bekreftet. Dette er for å beskytte både deg og oss mot svindel, samt beskytte ditt privatliv, og er derfor en del av vår standard tilbørlige aktsomhets prosess. Plus500 forbeholder seg retten til å stille tilleggs tilbørlige aktsomhets krav der det er nødvendig.

Returner til emnet