Vilkår og avtaler

 • Brukeravtale

  Kontrakten som regulerer forholdet mellom Kunden/brukeren og selskapet opplyser om alle vilkår og betingelser knyttet til bruken av handelstjenesten som tilbys av Plus500CY.

 • Risikoavsløringsvarsel

  Vår risikoavsløringsvarsel gir kunder informasjon om risikoen som er forbundet med CFDs, men det kan ikke forklare all risiko og heller ikke hvordan en slik risiko er knyttet til en kundes personlige forhold. Det er viktig at våre kunder fullt ut forstår risikoen før de bestemmer seg for å inngå en forretningsforbindelse med oss.

 • Personvernpolitikk

  Retningslinjene våre på administrasjon og beskyttelse av våre kunders personopplysninger og om bruk og forvaltning av informasjonskapsler.

 • Nettstedets vilkår for bruk

  Tilgangen din til dette nettstedet er underlagt vilkårene våre og andre uttalelser og merknader.

 • Interessekonflikt policy

  Våre retningslinjer på overvåking og styring av potensielle interessekonflikter innenfor Plus500CY, mellom Plus500CY og dets kunder og blant Plus500CY-klienter. Vårt mål er å opprettholde våre klienters interesser.

 • Policy for bestillingsutføring

  Våre retningslinjer på å tilby "beste utførelse" når vi utføre bestillinger på vegne av klienter; Plus500CY tar rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for våre klienter. Det er vår plikt å gjøre forretninger med deg på en ærlig, rettferdig og profesjonell måte og til å handle i din beste interesse ved ordreutførelse.

 • AML-retningslinjer

  Disse retningslinjene gir informasjon om systemene og rutinene som er på plass for å sikre at vår virksomhet ikke skal brukes i forbindelse med hvitvasking eller terrorfinansiering. Slike prosesser omfatter kundeidentifikasjon og passende kontroller som vi bruker for å kontrollere detaljene til våre kunder.

 • Investor-kompensasjonsfondet

  Plus500CY er medlem av Investor kompensasjonsfondet ("ICF"), som gir kompensasjon til kvalifiserte profesjonelle kunder i tilfelle at et Kypros investeringsforetak er i stand til å oppfylle sine forpliktelser overfor sine kunder.

 • Informasjon om selskapet

  Lisensinformasjon og kontaktdetaljer til Plus500CY Ltd.