Beskyttelse av kundemidler

Beskyttelse av kundemidler

Når du åpner en konto hos oss, vil vi holde dine midler i henhold til Cyprus Securities and Exchange Commissions regler om klienters midler. Under disse reglene, betaler vi midlene til hver av våre klienter inn til en segregert klientbankkonto.

Husk at CFDer er et giret produkt og kan resultere i tap av hele kapitalen. Handel med CFDer passer kanskje ikke for deg. Kontroller at du fullt ut forstår risikoen. Vennligst vurdere vår Risikovurdering  og vår brukeravtale før du bruker våre tjenester.
Beskyttelse av kundemidler
Alle klientmidler holdes i en isolert klientbankkonto i samsvar med Cyprus Securities and Exchange Commissions regler om klientmidler. 
Plus500CY Ltd bruker bare egne midler til sikringsformål 
Plus500CY Ltd overfører ikke privatklientenes midler til sikringsmotparter 
Plus500CY Ltd inntar ikke spekulative posisjoner i markedet 
Plus500CY Ltd har ingen eksponering mot selskaps- eller statsgjeld 
Plus500CY Ltd reguleres av CySEC 
Plus500CY Ltd investerer ikke midlene til privatklienter 

Investor Compensation Fund

Plus500 deltar i Investor Compensation Fund for kunder av verdipapirforetak regulert i Kypros. Plus500 gir deg sikkerhet, ressurser, global dekning og servicen til en multinasjonal organisasjon med mer enn 1 000 000 kunder på verdensbasis som utfører millioner av transaksjoner per måned. Videre er Plus500 gjeldfri, har betydelig likviditet og betydelig overskudd regulatoriske kapitalreservene sine regelverkskrav. Les mer:Investor Compensation Fund