Kontobalanser

Saldo: Innskudd – Uttak + P&L av lukkede posisjoner. Omfatter ikke gevinst / tap av dagens åpne posisjoner

Tilgjengelig balanse: Beløp tilgjengelig for å brukes. Balanse + F&T for åpne posisjoner - startmarginer

F&T: Fortjeneste og tap for alle åpne posisjoner (fortjeneste + tap + daglig premie * antall dager)

Saldo: Gjeldende kontoverdi. Balanse + ∑F&T

Eksempel på en kontobalanse:
Du har registrert deg og skutt inn USD 1000 via kredittkort

 • Balanse: USD 1000. (Innskudd - utbetaling + F&T for lukkede posisjoner)
 • F&T = USD 0 (Total fortjeneste og tap for alle åpne posisjoner, inkludert daglige premier)
 • Tilgjengelig balanse: USD 1000 (balanse + F&T for åpne posisjoner - startmarginer)
 • Saldo: USD 1000 (balanse + F&T for åpne posisjoner)

13.00 – du kjøper 100 oljefat til en markedskurs på USD 60,00 med en ta fortjeneste-ordre hvis oljen når USD 66,00.
Du har kjøpt følgende totale beløp: 100*USD 60,00 = USD 6000
Påkrevd startmargin for olje er 10 %: USD 600
Vedlikeholdsmarginen som er påkrevd for å holde ved like en oljeposisjon, er 5 %: USD 300

Hvis saldoen faller under USD 300, får du et margin call.

 • Balanse: USD 1000
 • F&T = 0 (vanligvis har olje en spread på 5 cent, slik at du vil ha en F&T på -USD 5)
 • Tilgjengelig balanse etter at du kjøpte olje, er: USD 400. (USD 1000 - 10 %*USD 6000 = USD 400)
 • Saldoen er USD 1000 (USD 1000 + USD 0)

14:05 – olje stiger til USD 64.

 • "Balanse": USD 1000
 • "P&"L: +USD 400. (100*USD 64 - 100*USD 60)
 • Tilgjengelig balanse: USD 800. (USD 1000 - 10 %*USD 6000 +USD 400= USD 8 00)
 • Saldo: USD 1400 (USD 1000 + USD 400)

14.15 – olje stiger til USD 66 – balanse før ta fortjeneste-ordren utføres.

 • Balanse: USD 1000
 • F&T: +USD 600. (100*USD 66 - 100*USD 60)
 • Tilgjengelig balanse: USD 1000. (USD 1000 - 10 %*USD 6000 + USD 600 = USD 1000)
 • Saldo: USD 1600 (USD 1000 + USD 600)

14.15 – ta fortjeneste-ordren utføres. Du tjener USD 600 på handelen.

 • Balanse: USD 1600
 • F&T: 0 (ingen åpne posisjoner)
 • Tilgjengelig balanse: USD 1600
 • Saldo: USD 1600