Lukke en posisjon

Når du har åpnet en posisjon, vil tallene for instrumentet du har valgt, i "Høy/lav"-kolonnen, endres til en knapp der det står "Lukk posisjon".

Hvis du klikker "Lukk posisjon"-knappen, kommer det opp en oppsprettsboks der du kan bekrefte eller annullere lukkingen.