Gebyrer

Bare spread

I motsetning til andre tjenesteleverandører som også tar betalt i provisjoner for hver handel, tar Plus500 ikke provisjon for å håndtere oppdrag.

Premie

Hvis du holder en posisjon åpen etter slutten på en markedsdag til neste handelsdag, så har du teknisk sett holdt den over natten, som derfor må finansieres. En finanseringspremie blir enten lagt til (for korte posisjoner) eller trukket fra (for lange posisjoner) din konto for å dekke fordelen/kostnaden til den tilknyttede finansieringen. Premietidspunktet (tidspunktet når markedet stenges) for hvert instrument vises under detaljer-kategorien.

For å vise finansieringspremien og "% per dag" for et ønsket instrument, gå til skjermbildet i hovedplattformen, velg ønsket instrument og trykke "Detaljer" helt til høyre på raden.

Merk: Hvis posisjonen åpnes på en fredag og holdes over natten frem til neste mandag, den neste markedsdag, vil beløpet som legges til eller trekkes fra kontoen vanligvis være tre ganger større enn dagsbeløpet for å dekke hele helgeperioden.

Inaktivitetsgebyr

Det trekkes en avgift på 10 USD dersom handelsplattformen din forblir ubrukt, eller hvilende over en tidsperiode som er definert i Brukeravtalen. Dette skal dekke de påløpne kostnader ved å gjøre tjenesten tilgjengelig, selv om den ikke tas i bruk.

* For ytterligere informasjon om avgifter vises vi til Brukeravtalen