Instrumenttyper og prising

Aksjer/CFD-aksjekontrakter – Google, Vodafone, Barclays, Nokia, BMW osv.

Plus500 CFD-aksjekontrakter (Contract for Difference – differansekontrakter) lar deg handle CFD-kontrakter på verdens mest omsatte aksjer. Kontraktverdien av én Plus500 CFD-aksjekontrakt tilsvarer kursen oppgitt i cent. Hvis for eksempel CFD-kontrakten på Google omsettes til USD 490,23, er verdien av én Google-kontrakt lik USD 490,23. For et beløp som tilsvarer en opprinnelig margin på bare 5%, kan du oppnå en eksponering med giring på 20 ganger mot de mest omsatte aksjene notert på verdens aksjebørser.

CFD-indekshandel – S&P 500, UK 100, Germany 30 osv.

Hos Plus500 kan du handle i verdens viktigste børsindekser. Kontraktverdien på én CFD-indekskontrakt tilsvarer kursen oppgitt i indeksens valuta. Hvis for eksempel CFD-kontrakten på DJIA omsettes til USD 13 805,56, er verdien av én DJIA-kontrakt lik USD 13 805,56. Med et beløp som tilsvarer en opprinnelig margin på bare 0,3%, kan du oppnå en eksponering med giring på 300 ganger mot de viktigste børsindeksene.

Valutahandel – EUR/USD, EUR/GBP, USD/JPY osv.

Plus500 lar deg handle i noen av verdens mest omsatte valutapar. Kontraktverdien på én CFD-valutakontrakt tilsvarer kursen på den første valutaen oppgitt i den andre valutaen ganget med 100. Hvis for eksempel CFD-kontrakten på AUD/USD omsettes til 0,9450, er verdien av én CFD-kontrakt på AUD/USD lik USD 94,50 eller AUD 100. Med en investering som tilsvarer en opprinnelige margin på bare 0,3%, kan du oppnå en eksponering med giring på 300 ganger mot de mest omsatte valutaparene.

CFD-råvarekontrakter – råolje, gull, sølv osv.

Hos Plus500 kan du handle i verdens viktigste råvarer. Kontraktverdien på én CFD-råvarekontrakt tilsvarer kursen oppgitt i råvarens valuta. Hvis CFD-gullkontrakten omsettes til USD 786,40, er verdien av én gullkontrakt lik USD 786,40 (eller et beløp tilsvarende én troy ounce gull). For et beløp som tilsvarer en opprinnelig margin på bare 0,7%, kan du oppnå en eksponering med giring på 152 ganger mot de viktigste råvarene.

Prising

Plus500 bruker sanntidskurser direkte fra anerkjente marked hvor det underliggende instrumentet handles. En liten justeringspremie blir så lagt til markedets midt-pris for å komme frem til kursområdet. Detaljer over den justerte premien er å finne innenfor detaljer-kategorien for hvert instrument på handelsplattformen.