Åpne en posisjon

For å "gå langt" trykker du på "Kjøp"-knappen ved siden av instrumentet i skjermbildet for hovedplattformen.

Det kommer opp en oppsprettsboks med følgende innhold (feltene varierer, avhengig av hvilket instrument du har valgt å kjøpe):
Beløp for valutakjøp: Skriv inn antall basisenheter du ønsker å kjøpe.
Antall aksjeposter: Skriv inn antall aksjeposter du ønsker å kjøpe. Du behøver kun å eie en liten prosentandel av den originale verdien du ønsker å kjøpe.
Antall indekskontrakter: Skriv inn antall kontrakter du ønsker å kjøpe. Hvert indekspunkt er verdt et bestemt beløp – vanligvis 1 USD eller 1 EUR, avhengig av hvilket marked indeksen omsettes på.
Lukk ved fortjeneste-kurs (Stop Limit): Skriv inn Lukk ved fortjeneste–kursen som du ønsker å selge instrumentet for. Dette tilsvarer vanligvis den maksimale fortjenesten som du håper å kunne gjøre på en handel.
Lukk ved tap-kurs (Stop Limit): Skriv inn "Lukk ved tap"-kursen som du ønsker å selge instrumentet for. Dette tilsvarer vanligvis det maksimale tapet du kan tåle på en handel.

Hvis du klikker på "Avansert", kommer det opp to ytterligere alternativer:
Etterfølgende stopp: Angi en stopp tap-kurs til en antall poeng ("pips") under maksimalkursen som instrumentet når. Etterfølgende stopp er en bevegelig aktiveringskurs som hjelper deg med å maksimere og beskytte fortjenesten hvis kursen stiger, og begrense tapene hvis den faller.
Kjøp bare hvis kursen er (Limit Order): Instrumentet kjøpes bare hvis kursen stiger over eller faller under valgt kurs.

Du "shorter" enkelt ved å trykke "Selg"-knappen ved siden av et instrument i skjermbildet til hovedplattformen og fylle inn feltene i oppsprettsboksen på samme måte som tidligere.

Eksempel på åpning av en posisjon:
Du har registrert deg og skutt inn USD 1000 via kredittkort

 • Balanse: USD 1000 (Innskudd - utbetalinger + F&T for lukkede posisjoner)
 • F&T = USD 0 (total fortjeneste og tap for alle åpne posisjoner, inkludert daglige premier)
 • Tilgjengelig balanse: USD 1000 (balanse + F&T for åpne posisjoner - startmarginer)
 • Saldo: USD 1000 (balanse + F&T for åpne posisjoner)

20.07 – du klikker "Kjøp" på olje, som omsettes til USD 60 per fat:
Dine kriterier:
Antall fat: 100
Lukk ved fortjeneste-kurs: USD 64
Lukk ved tap-kurs: USD 55
Du har kjøpt følgende totale beløp: 100*USD 60,00 = USD 6000
Påkrevd startmargin for olje er 10 %: USD 600
Vedlikeholdsmarginen som er påkrevd for å holde ved like oljeposisjonen, er 5 %: USD 300

 • Balanse: USD 1000
 • F&T = USD 0 (Vanligvis har olje en spread på 5 cent, slik at du vil ha en F&T på -USD 5)
 • Tilgjengelig balanse etter at du kjøpte olje, er: USD 400 (USD 1000 - 10 %*USD 6000 = USD 400)
 • Saldo: USD 1000 (USD 1000 + USD 0)

21:05:00 – olje stiger til USD 64.

 • Balanse: USD 1000
 • F&T: +USD 400 (100*USD 64-100*USD 60)
 • Tilgjengelig balanse: USD 800 (USD 1000 - 10 %*USD 6000 + USD 400 = USD 800)
 • Saldo: USD 1400 (USD 1000 + USD 400)

21.15 – olje stiger til USD 66 – før ta fortjeneste-ordren utføres.

 • Balanse: USD 1000
 • F&T: +USD 600 (100 * USD 66-100*USD 60)
 • Tilgjengelig balanse: USD 1000 (USD 1000 - 10 %*USD 6000 + USD 600 = USD 1000)
 • Saldo: USD 1600 (USD 1000 + USD 600)

21.15 – ta fortjeneste-ordren utføres, og posisjonen lukkes. Du hadde en fortjeneste på USD 600 på handelen.

 • Balanse: USD 1600
 • F&T: 0 (ingen åpne posisjoner)
 • Tilgjengelig balanse: USD 1600
 • Saldo: USD 1600