Risikokontroll og ordretyper

Kjøpe og selge til markedskurser

Kunder kan bruke Plus500 til å kjøpe og selge CFD-instrumenter til gjeldende markedskurser (innen kursområdet som er valgt for det spesifikke instrumentet). "Kursområdet" for hvert CFD-instrument vises i kjøp/selg-oppsprettsboksen som kommer opp hvis du klikker på "kjøp" eller "selg" i hovedplattformens skjerm. Plus500 har gjort tilgjengelige forskjellige "ordretyper" på handelsplattformen for å hjelper kunder med å styre risiko. Limits er særlig hjelpsomme hvis din tilkobling til Internett skulle bli avbrutt.

Stop limit

En Stop limit-ordre er en teknikk for å beskytte fortjenesten hvis instrumentet (valuta, aksje, råvare eller indeks) stiger. Stop limit-ordren instruerer Plus500 om å selge et instrument når og hvis instrumentet når en bestemt kurs.

Stopp tap – (maksimalt tap)

En stopp tap-ordre er en teknikk for å beskytte fortjenesten hvis instrumentet (valuta, aksje, råvare eller indeks) faller. Stopp tap-ordren instruerer Plus500 om å selge instrumentet når og hvis instrumentet faller til en bestemt kurs.

Når aksjen når denne kursen, blir stopp tap-ordren en markedsordre. En markedsordre instruerer Plus500 om å selge umiddelbart til best mulig kurs. I et volatilt marked får du kanskje ikke nøyaktig den kursen du ønsket.

Beskytt fortjenesten
Stopp tap-ordre brukes til å beskytte fortjenesten på en aksje som faller. Du bestemmer hvilken kurs du ønsker å lukke et instrument til, og instruerer Plus500 om å lukke posisjonen hvis denne kursen nås.

Garantert Stopp

Ved å tilføye en garantert stopp settes det en absolutt grense på et potensielt tap på en posisjon.
Selv om markedet plutselig faller, stenges posisjonen nøyaktig ved den spesifiserte prisen, uten noen fare for feiltrinn.
Det er bare enkelte instrumenter som støtter “Garantert Stopp”, og hvis instrumentet støtter Garantert Stopp vil du se en avkryssingsboks for det.

“Garantert Stopp” informasjon:

 • Kan bare legges til en ny handel, og kan ikke tilføyes en eksisterende posisjon.
 • Kan bare aktiveres/redigeres når instrumentet er tilgjengelig og handles. Så snart det er aktivert, kan det ikke fjernes, men verdien kan endres.
 • Den ekstra spredningen for "Garantert Stopp" er ikke refunderbar når den aktiveres, og vil bli vist før godkjenning av en "Garantert Stopp".
 • Må være i en viss avstand fra den kursen instrumentet nå handler på.

Eksempel:
Google SELG/KJØP = $498/$500.
Du kjøper 10 aksjer av Google, la oss si Garantert Stopp-ekstraspredningen er $ 10.
Du la inn en garantert stopp på $450.
Google faller til $400, og du går da ut av posisjonen på $450 i stedet for på $400.

Med garantert stopp: P&L = $ 4 500 - $ 5 000 - $ 10 [guaranteed stop extra spread] = - $ 510
Uten garantert stopp: P&L = $4000 - $5000 = -$1000

Etterfølgende stopp

Etterfølgende stopp-funksjonen lar traderne legge inn en stopp tap-ordre som automatisk oppdateres for å sikre fortjeneste hvis markedet beveger seg i traderens favør. Etterfølgende stopp kan legges inn ved å klikke "Avansert"-knappen når du oppretter en "Markedsordre".

Du kan legge inn en stopp tap-ordre på fire forskjellige måter:

 1. Du legger inn en etterfølgende stopp-kurs. Hvis for eksempel aksjen selges til USD 40, kan du legge inn en stopp tap-ordre med etterfølgende stopp til USD 37,50 per aksjepost.
 2. Du legger inn en kurs for maksimalt tap. Plus500 beregner deretter relevant etterfølgende stopp.
 3. Du angir avstanden i poeng ("pips") fra gjeldende kurs. Plus500 beregner deretter den relevante stopp tap-kursen.
 4. Du angir en prosentandel av gjeldende kurs. Plus500 beregner deretter den relevante stopp tap-kursen.

Eksempel på etterfølgende stopp:
12.50 Yahoo omsettes til USD 45,51/USD 45,73 (selg/kjøp)

12.50 Du legger inn en markedsordre med etterfølgende stopp på 50 poeng = USD 0,5 = -1,1 %) for å kjøpe 100 Yahoo-aksjer
Du kjøper 100 Yahoo-aksjer til USD 45,73
Den opprinnelige stopp tap-ordren vil derfor utløses hvis Yahoo selges for USD 45,01. (USD 45,51 – USD 0,5)

14.05 Yahoo-kursen stiger raskt og når USD 47,60 (ny stopp-kurs endres til USD 47,10)

15.10 Yahoo-kursen fortsetter å stige og når USD 49,75 (ny stopp-kurs endres til USD 49,25)

16.15 Yahoo-kursen faller brått og når USD 42,51. Siden du hadde satt stopp-kursen til USD 49,25, utførte Plus500 stopp tap til på dette nivået. Stopp tap utført.

Samlet fortjeneste: 100* (USD 49.25–USD 45.73) = USD 352. (Hvis du ikke hadde lagt inn etterfølgende stopp, men bare en stopp tap-ordre, ville du ha gått på et kraftig tap.)

Entry-ordrer

Entry-ordrer utføres på tidspunktet markedskursen når den spesifiserte kursen, slik at du åpner en ny posisjon. Kursen kan være høyere eller lavere enn den gjeldende omsetningskursen.

Det finnes fire typer entry-ordrer:

 1. Entry-Limit-Buy: vent til kursen går lavere enn den gjeldende kursen (brukes for kjøp).
 2. Entry-Stop-Buy: vent til kursen går høyere enn den gjeldende kursen (brukes for kjøp).
 3. Entry-Limit-Sell (shorte): vent til kursen går høyere enn den gjeldende kursen (brukes for salg).
 4. Entry-Stop-Sell (shorte): vent til kursen går lavere enn den gjeldende kursen (brukes for salg).

Hvis du for eksempel ønsker å kjøpe Google-aksjer, men ikke før kursen faller under USD 450, kan du legge inn en Entry-Limit-Buy-ordre til USD 450. Hvis kursen aldri faller til dette nivået, vil ordren forbli urealisert, men vil ligge som ventende ordre til du annullerer den.

Slik oppretter du enkelt en ny entry-ordre med Plus500:
→ Gå til hovedplattforms skjermen
→ Klikk "Kjøp" eller "Selg"
→ Klikk "Avansert"
→ Fullfør den relevante entry-ordren
→ Klikk "Kjøp"

Rollover

Instrumenter som omsettes på fremtidige kontrakter har en utløpsdato. Når utløpsdatoen er nådd, vil posisjonene automatisk bli rullet over til neste kontrakt. Dato og klokkeslett for rollover er vist i hvert instrumentets detaljer.

Siden kjøp og selg varierer mellom kontrakter, vil Plus500 foreta en justering av din kapital for prisforskjellen. Dette vil sikre at din kapital ikke endres, og du ikke tjener/taper på prisforskjellen mellom den gamle og den nye kontraktene.

Hvis den nye prisen er høyere enn den gamle prisen, så vil kjøps posisjoner få en negativ justering, og selg posisjoner vil få en positiv justering. Hvis imidlertid den nye prisen er lavere enn den gamle prisen,så vil kjøps posisjoner få en positiv justering, og selg posisjoner vil få en negativ justering.

I tillegg kan posisjoner bli belastet med en spredning på tidspunktet for rollover.

Eksempel på beregning av rollover justering:
Du har en KJØP posisjon på 100 kontrakter med Olje.

Olje kontrakt priser på tidspunktet for rollover:
Eksisterende kontrakts kjøpspris = $45.30
Eksisterende kontrakts salgspris = $45.25
Ny kontrakts kjøpspris = $46.50
Ny kontrakts salgspris = $46.45

Justerings beregninger:
Kjøpspris differanse = [Ny kontrakts salgspris] - [Eksisterende kontrakts salgspris] =
$46.45 - $45.25 = $1.2
Kjøps verdijustering = - ([Mengde kontrakter] * [Kjøpspris differanse]) =
- (100 * $1.2) = - $120

Sprednings justering = [Mengde kontrakger] * [Ny kontrakt spredning] =
100 * (46.50$-46.45$) = $5
Kjøp total justering = [Kjøps verdijustering] - [Sprednings justering] =
- $120 - $5 = - $125

Oppsummering:
Du vil fortsette å holde den samme posisjon på 100 kontrakter med olje.
Du vil få en justering på - $125.
Kapitalen din forblir den samme eksklusive $5 i spredning.

Beregning av eksemplet ovenfor for en salgsposisjon
Salgspris differanse = [Ny kontrakts salgspris] - [Eksisterende kontrakts kjøpspris] =
$46.50 - $45.30 = $1.2
Salg verdijustering = [Mengde kontrakter] * [Salgspris differanse] =
100 * $1.2 = $120
Sprednings justering = [Mengde kontrakter] * [Ny kontrakts spredning] =
100 * (46.50$-46.45$) = $5
Salg total justering = [Salg verdijustering] - [Sprednings justering] =
$120 - $5 = $115