Profesjonell handel

Plus500s profesjonelle traderne er ikke påvirket av nylige restriksjoner på giring som er fastsatt på privatkunde-kontoer. Plus500 tilbyr til sine profesjonelle kunder de fleste av beskyttelsene som tilbys til privatkunder uten ekstra kostnader.

CFDer er komplekse instrumenter og de kommer med en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giringen. 80,6% av private investeringskontoer taper penger ved å handle CFDer med denne leverandøren. Du bør overveie om du førstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta høye risikoen for å tape pengene dine.

Søylediagram og sektordiagram i en regnskapsrapport

Profesjonell vs Privatkunde-konto


Giring sammenligningstabell (maks. giring)
Andre kriterier
Giring sammenligningstabell (maks. giring)
Instrumenter kategorier Privatkunde-konto Profesjonell konto
Valuta 1:30 1:300
Indekser 1:20 1:300
Råvarer 1:20 1:150
Aksjer 1:5 1:20
Opsjoner 1:5 1:5
ETF 1:5 1:100
Krypto 1:2 1:20
Andre kriterier
Kriterier Privatkunde-konto Profesjonell konto
Kunders pengebeskyttelse
Negativ saldo-beskyttelse
Best mulig gjennomføring av bestillinger
Klar og gjennomsiktig informasjon
Finansielle ombudsmann tjeneste
ICF rettigheter -

Illustrativt eksempel:

Når man selger €15 000 av EUR/USD CFD på salgskurs på 1.1750:

 • For privatkunder med giring på 1:30 kreves det en startmargin på €587.5.
 • For profesjonelle kunder med giringsnivå på 1:300 kreves det en startmargin på €58.75.

Hvem er kvalifisert til å søke om en profesjonell konto?

Kunder må oppfylle minst 2 av følgende kriterier.

 • Tilstrekkelig handelsaktivitet i de siste 12 måneder

  Du har foretatt transaksjoner av betydelig størrelse på det relevante marked gjennomsnittlig 10 ganger per kvartal i de foregående fire kvartaler1 (med Plus500 og/eller annen leverandør).

 • Størrelsen på finansielle portefølje overstiger € 500 000 (kontant besparelser og finansielle instrumenter inkludert)

  Det skal ikke kreves at du setter inn dette beløpet.
  Størrelsen på din finansiell instrument portefølje2 overstiger € 500 000.

 • Relevant erfaring innen sektor for finansielle tjenester

  Du jobber/har jobbet innen finansiell sektor for minst ett år i en stilling som krever kunnskap om relaterte transaksjoner eller tjenester.

1 Relevant marked - OTC-derivater slike som belånte CFDer, Forex, spread-betting.
2 Portefølje av finansielle instrumenter omfatter aksjer, derivater (kun kontantinnskudd til fond/fortjenesten som realiseres fra investering i derivater), gjeldsinstrumenter og kontantinnskudd. Det omfatter ikke eiendomsportefølje, direkte eierforhold til råvarer eller fiktive verdier av de belånte instrumentene.

24/7 kundeservice
Trenger du hjelp?
24/7 kundeservice