Profesjonelle traderne

Se muligheter alle sted.

Plus500s profesjonelle traderne er ikke påvirket av nylige restriksjoner på giring som er fastsatt på privatkunde-kontoer. Plus500 tilbyr til sine profesjonelle kunder de fleste av beskyttelsene som tilbys til privatkunder uten ekstra kostnader.

Kan du søke om en Profesjonell konto?

Kan du søke om en Profesjonell konto?
Har du foretatt gjennomsnittlig 10 handler av betydelig størrelse pr. kvartal i det siste året på det relevante marked?
Spørsmål 1 av 3
Kan du søke om en Profesjonell konto?
Overstiger et beløp på din finansielle instrument portefølje €500,000?
Finansielle instrument portefølje innebærer:
 • Kontant
 • Aksjer
 • Derivater*
 • Handelskontoer
 • Gjeld instrumenter
Innebærer ikke:
 • Eiendom porteføljer
 • Direkte eierskap til råvarer
 • Ikke-handelsbare eiendommer
*Kun kontant innskudd gjort til kapital/fortjenester som blir realisert fra investering i derivater.
Spørsmål 2 av 3
Kan du søke om en Profesjonell konto?
Har du jobbet innen finansiell sektor i minst ett år i den relevante stillingen?
Spørsmål 3 av 3
Kan du søke om en Profesjonell konto?
Du kanskje kan være kvalifisert til å søke om en profesjonell konto!
Har du allerede en Plus500 konto?
Giring sammenligningstabell (maks. giring)
Andre kriterier
Giring sammenligningstabell (maks. giring)
Instrumenter kategorier Privatkunde-konto Profesjonell konto
Valuta 1:30 1:300
Indekser 1:20 1:300
Råvarer 1:20 1:150
Aksjer 1:5 1:20
Opsjoner 1:5 1:5
ETF 1:5 1:100
Krypto 1:2 1:20
Andre kriterier
Kriterier Privatkunde-konto Profesjonell konto
Kunders pengebeskyttelse
Negativ saldo-beskyttelse
Best mulig gjennomføring av bestillinger
Klar og gjennomsiktig informasjon
Den kompensasjonsplanen for finansielle tjenester
Tilgang til FOS -

Illustrativt eksempel:

Når man selger €15 000 av EUR/USD CFD på salgskurs på 1.1750:

 • For privatkunder med giring på 1:30 kreves det en startmargin på €587.5.
 • For profesjonelle kunder med giringsnivå på 1:300 kreves det en startmargin på €58.75.

Hvem er kvalifisert til å søke om en profesjonell konto?

Kunder må oppfylle minst 2 av følgende kriterier.

 • Tilstrekkelig handelsaktivitet i de siste 12 måneder

  Du har foretatt transaksjoner av betydelig størrelse på det relevante marked gjennomsnittlig 10 ganger per kvartal i de foregående fire kvartaler1 (med Plus500 og/eller annen leverandør).

 • Størrelsen på finansielle portefølje overstiger € 500 000 (kontant besparelser og finansielle instrumenter inkludert)

  Det skal ikke kreves at du setter inn dette beløpet.
  Størrelsen på din finansiell instrument portefølje2 overstiger € 500 000.

 • Relevant erfaring innen sektor for finansielle tjenester

  Du jobber/har jobbet innen finansiell sektor for minst ett år i en stilling som krever kunnskap om relaterte transaksjoner eller tjenester.

1 Relevant marked - OTC-derivater slike som belånte CFDer, Forex, spread-betting.
2 Portefølje av finansielle instrumenter omfatter aksjer, derivater (kun kontantinnskudd til fond/fortjenesten som realiseres fra investering i derivater), gjeldsinstrumenter og kontantinnskudd. Det omfatter ikke eiendomsportefølje, direkte eierforhold til råvarer eller fiktive verdier av de belånte instrumentene.

CFDer er komplekse instrumenter og de kommer med en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giringen. 80,6% av private investeringskontoer taper penger ved å handle CFDer med denne leverandøren. Du bør overveie om du førstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta høye risikoen for å tape pengene dine.

24/7 kundeservice
Trenger du hjelp?
24/7 kundeservice